Perimetersikring giver jer mere tryghed og tidlig varsling

Perimetersikring – fra fysiske hegn til sofistikeret overvågning
Perimetersikring har eksisteret i århundreder, og et par eksempler, vi alle kan forholde os til, er bymure og voldgrave, der i gammel tid forhindrede uvedkommende i at indtage samfund og fæstninger. I moderne tid er producenterne heldigvis blevet en del mere sofistikerede i deres løsninger til perimetersikring.

Der findes i store træk to overordnede typer af perimetersikring, og de fleste kender i dag til fysiske begrænsninger i form af hegn, der omkranser områder, hvor der ikke ønskes uvedkommende trafik, bomme i fx parkeringshuse og naturlige afgrænsninger i form af beplantning eller store sten. Disse fysiske former for perimetersikring suppleres ofte med en form for elektronisk overvågning i tilfælde, hvor en ekstra grad af sikring er påkrævet.

Fordelene ved perimetersikring
Perimetersikring er relevant for virksomheder og institutioner, der har behov for sikring af værdier uden for bygninger eller ønsker et ekstra lag af sikkerhed omkring bygninger, der indeholder særlige værdier. Nogle eksempler er byggepladser, hvor der står maskiner og materialer af stor værdi, udendørs parkeringsområder eller helt aktuelt datacentre, hvor uvedkommende adgang fx kan forårsage kritiske driftsforstyrrelser.

Ud over, at fysiske afgrænsninger eliminerer eller begrænser uvedkommendes adgang til konkrete områder, virker de synlige foranstaltninger også præventivt, herunder især skiltning med elektronisk perimetersikring. Disse elementer vil ofte få uvedkommende på andre tanker, men den primære effekt af hegn og lignende er at hindre eller forsinke indtrængen på området.

Elektronisk perimetersikring har, udover den præventive og afskrækkende effekt, to vigtige formål. Det ene er at give en tidlig notifikation af indtrængen, og den anden er bedre lokalisering af det sted på området, hvor den uvedkommende er trængt gennem den ydre fysiske afgrænsning.

Arssarnerit tilbyder mange former for perimetersikring
Som nævnt findes der en del forskellige former for mekanisk og fysisk perimetersikring og dertil endnu flere typer af elektronisk supplement. Nogle eksempler på elektronisk perimetersikring giver vi dig her:

  • Bevægelses/vibrations/tryk/temperatur-sensorer
  • Infrarøde sensorer
  • Laserscannere til facader
  • Fotoceller
  • Zoneinddeling – aktivering af kameraer, sirener, lys
  • Varsling til intern og/eller ekstern kontrolcentral
  • Integration med andre typer sikringsteknik
  • Radar
  • Termiske kameraer

Vores kompetencer og erfaring med perimetersikring kommer dig til gode
Vores kompetencerådgivere inden for perimetersikring går i tæt dialog med jeres driftsansvarlige for at finde frem til den bedste individuelle løsning til jer. Vi fokuserer altid på at finde den bedste balance mellem funktionalitet, driftsikkerhed, budgetrammer og optimal integration.

Vil du vide mere om, hvordan Arssarnerit kan imødekomme jeres behov og udfordringer med løsninger til perimetersikring, skal du endelig kontakte os på telefon 322111. Vi er klar til at rådgive dig om, hvilken løsning der passer bedst til jeres behov.