Automatisk indbrudsalarm (AIA-anlæg)

Tyverialarm-systemer til erhverv kaldes for AIA-anlæg
En automatisk indbrudsalarm, som også kaldes for et AIA-anlæg, er kernen i moderne sikringsteknik til virksomheder, kontorer, butikker, institutioner og mange andre steder, hvor sikkerheden skal være i top. AIA sikrer, at der gives besked til en døgnbemandet vagtcentral i tilfælde af indbrud i en bygning, lokale eller område. Vagtcentralen kan dermed give øjeblikkelig besked videre til ejeren, politiet eller en vagt, så der bliver taget hurtig action.

Det er vigtigt at betragte et AIA-anlæg som en del af en samlet sikringsløsning, hvor bygningens og områdets mekaniske sikring (døre, vinduer, låse etc.) først og fremmest skal være i orden. Der skal også være taget konkret stilling til eventuelle andre former for sikringsteknik, der er afstemt til stedets konkrete behov. Denne helhedsbetragtning kan vores sikringsrådgivere hjælpe med og på baggrund af det give en individuel anbefaling om den bedste sikringsløsning til jer.

Et AIA-anlæg giver jer en masse muligheder og fleksibilitet
Et AIA-anlæg har en beskyttende effekt på personer og værdier samt en stor præventiv effekt, der hindrer eller begrænser omfanget af et eventuelt indbrud. Arssarnerit leverer flere og flere anlæg, der er integreret med adgangskontrol, hvilket giver en nem og gnidningsfri hverdag og ikke mindst en stor sikkerhed, både reelt og psykologisk.

Udover den sikkerhed og tryghed, et AIA-anlæg giver, er det også nemt at betjene i det daglige og at administrere løbende. Dette gør det nemmere at opnå et højt sikringsniveau, og sparer ressourcer.

Elementerne i et AIA-anlæg
Et AIA-anlæg består basalt set af en central og nogle detektorer (vibration, bevægelse, tryk, åbne/lukke etc.). Dertil kommer en enkel brugerflade, der også kan være web/app-baseret for endnu større fleksibilitet.

Arssarnerits AIA-anlæg har store muligheder for opsætning i mange former og størrelser, såvel som mulighed for integration til næsten alle andre typer sikringsteknik, som fx:

  • Adgangskontrol (ADK)
  • TV-overvågning (TVO)
  • Brandsikring (ABA)
  • Objektsikring
  • Tågegenerator
  • Perimetersikring

Vores kompetencer og erfaring med AIA-anlæg kommer jer til gode
Arssarnerits kompetencerådgivere inden for AIA-anlæg går i tæt dialog med jeres driftsansvarlige for at finde frem til den bedste individuelle løsning til jer. Vi fokuserer altid på at finde den bedste balance mellem funktionalitet, driftsikkerhed, budgetrammer og optimal integration. Vores store erfaring er din sikkerhed for god kvalitet og højt vidensniveau.

Vil du vide mere om, hvordan Arssarnerit kan imødekomme jeres behov og udfordringer med løsninger til AIA-anlæg, skal du endelig kontakte os på telefon 322111. Vi er klar til at rådgive dig om, hvilken løsning der passer bedst til jeres behov.