Tyverisikring, adgangskontrol og TV-overvågning til erhverv

Optimal sikring af værdier gennem tyverisikring og anden sikringsteknik
Arssarnerit passer på vores kunders og samfundets værdier, hvor det først og fremmest handler om at vi med vores sikringsløsninger skaber oplevelsen af tryghed og frihed. Præventive tiltag indenfor især tyverisikring reducerer risikoen for indbrud og tyveri, hvilket sparer virksomheder, offentlige institutioner, butikker og mange andre kunder for besvær, ærgrelser, tid og penge.

I vores arbejde med sikringstekniske løsninger, lytter vi aktivt til kundernes behov, og vi påtager os ansvaret for hele værdikæden fra analyse og frem til den endelige levering. Det betyder, at vi naturligt forestår alt lige fra rådgivning, design og projektering, over etablering og idriftsættelse, til drift samt vedligeholdelse og løbende optimering af den rette løsning.

Kort sagt er vi landsdækkende leverandør af totalløsninger inden for sikringsteknik, herunder tyverisikring, adgangskontrol og TV-overvågning.

Sikringsløsninger der virker
Arssarnerit er certificeret i henhold til F&P og Sikkerhedsbranchens kravspecifikation for henholdsvis tyverisikring, adgangskontrol og TV-overvågning, hvilket er vores kunders garanti for kvalitet og gennemtænkte sikringsløsninger.

Sikringsløsninger kan være et simpelt anlæg for tyverisikring, der ofte skal leve op til specifikke krav fra kundens forsikringsselskab. Det kan også være et adgangskontrolanlæg, hvor kunden ønsker at vide, hvem der færdes i bygningen hvornår. TV-overvågning giver et visuelt overblik eller identifikation af hvem, der befinder sig i et givent område, lokale eller bygning.

En sikringsløsning kan også være en kombination af både tyverisikring, adgangskontrol og TV-overvågning, måske suppleret med tågegeneratorer eller DNA-spray. Vi sørger for optimal integration mellem systemerne, og samler det i én brugerflade, hvorfra kunden har det komplette overblik og kan navigere, styre og følge op på enhver aktivitet eller hændelse.

Innovativ tyverisikring, adgangskontrol og TV-overvågning består af mange typer sikringsteknik
Sikringsteknik i dag ligner langt fra de simple løsninger for tyverisikring vi så for 30 år siden. På samme måde er vi i Arssarnerit overbeviste om, at sikringsløsningerne om bare 10 år, på ingen måde ligner dem vi kender i dag.

I Arssarnerit er vi på forkant med den teknologiske udvikling, nye trends og ændringer i samfundet. Samtidig følger vi lovgivningen på området, således at vi kan tilbyde morgendagens koncepter og løsninger indenfor tyverisikring, adgangskontrol og TV-overvågning til et marked i kontant forandring.

Vi udarbejder sikringsløsninger i mange størrelser og former, og herunder er en forklaring af de forskellige elementer en løsning kan indeholde:

  • AIA – automatiske indbrudsalarmeringsanlæg
  • ADK – adgangskontrol
  • TVO – TV-overvågning
  • Tågegeneratorer
  • DNA-spray

Vores kompetencer og erfaring med tyverisikring, adgangskontrol og TV-overvågning kommer dig til gode
Vores kompetencerådgivere går i tæt dialog med jeres driftsansvarlige for at finde frem til den bedste individuelle løsning til jer. Vi fokuserer altid på at finde den bedste balance mellem funktionalitet, driftsikkerhed, budgetrammer og optimal integration.

Vil du vide mere om, hvordan Arssarnerit kan imødekomme jeres behov og udfordringer med løsninger til tyverisikring og anden sikringsteknik, skal du endelig kontakte os på telefon 322111. Vores erfarne fagfolk står klar til at rådgive dig om, hvilken løsning der passer bedst til dit behov.