Arssarnerit er totalleverandør af kommunikationsteknologi

Mange typer af kommunikationsteknologi
Hos Arssarnerit handler kommunikationsteknologi om meget mere end blot forskellige typer af samtaleanlæg. For os og ikke mindst vores kunder, handler det om integrerede løsninger, der hjælper mennesker med at optimere kommunikation såvel som tid.

Hvor porttelefoner tilfører øget tryghed og letter arbejdsgange, hjælper ur-anlæg med at styre og koordinere processer og mennesker, så det optimale flow opnås. Vores porttelefonanlæg rummer også mange integrationsmuligheder, herunder til adgangskontrol, TV-overvågning og lignende. De porttelefon-produkter vi anbefaler giver også mulighed for video trådløst på mobile enheder, hvilket giver store fordele i især større bygninger.

På området kritisk kommunikation er evakueringsanlæg og talevarslingsanlæg med til at øge trygheden under en hændelse, der kræver alles opmærksomhed og hvor der skal formidles klare instrukser.

Indenfor skolekommunikation laver vi ofte integration af samtaleanlæg, ur-anlæg, lydanlæg samt talevarsling og evakueringsanlæg for at gøre hverdagen nemmere for alle på skoler, gymnasier og lignende, ligesom det sikrer processer og adfærd i tilfælde af fx brand.

Samlede kommunikationsteknologi-løsninger
Med udgangspunkt i vores produkt-portefølje, tager vi en dialog med jer omkring behov og ønsker. Ud fra det, laver vi anbefalinger omkring den bedste løsning til jer. Vi er i denne proces meget opmærksomme på hvor der potentielt kan opnås synergier mellem systemer via integration, fx mellem samtaleanlæg, lydanlæg, evakueringsanlæg og talevarsling.

Dertil sørger vi – i relation til især evakueringsanlæg og anden kritisk kommunikation – for, at vores medarbejdere holdes løbende opdateret på de lovkrav der findes på området, så vi kan rådgive dig bedst muligt.

For kunder, der har behov for større og integrerede systemer, er der ofte væsentlige besparelser at hente på både etablering og drift, ved at vælge fleksible, fremtidssikrede og ikke mindst integrerede løsninger. Hos Arssarnerit tilbyder vi alle typer løsninger, og ved hvordan de bedst sammensættes og integreres for at give størst værdi for kunder og brugere, nemmere betjening via en central brugerflade og en enklere og billigere samlet løsning.

Vores produkter og services indenfor kommunikationsteknologi
Arssarnerit løser alle opgaver omkring kommunikationsteknologi, lige fra den helt enkle installation til større installationer med flere systemer og en høj grad af integration mellem systemerne og til andre systemer. Herunder har vi angivet vores 5 kernekompetencer indenfor kommunikationsteknologi:

  • PA-anlæg (lydanlæg), bl.a. til information, talevarsling og kritisk kommunikation
  • Ur-anlæg – skoler, sygehuse, lufthavne etc.
  • Evakueringsanlæg og talevarslingsanlæg
  • Skolekommunikation
  • Samtaleanlæg og løsninger til kritisk kommunikation
  • Porttelefonanlæg med video og adgangskontrol

Vores kompetencer og erfaring med kommunikationsteknologi kommer dig som kunde til gode
Vores specialister går i tæt dialog med jeres driftsansvarlige for at finde frem til den bedste individuelle løsning omkring enhver form for kommunikationsteknologi. Vi fokuserer altid på at finde den bedste balance mellem driftssikkerhed, budgetrammer og optimal integration med andre systemer.

Vil du vide mere om, hvordan Arssarnerit kan imødekomme jeres behov og udfordringer med løsninger til kommunikationsteknologi, skal du endelig kontakte os på telefon 322111. Vores medarbejdere står klar til at rådgive dig om, hvilken løsning der passer bedst til dit behov.