Få et bedre indeklima med intelligente bygningsinstallationer

Fordelene ved et godt indeklima
De fleste af os tilbringer størstedelen af vores tid inden døre, og heraf en stor del af tiden på arbejdspladsen. Det er derfor helt afgørende og tiltagende vigtigt, at de bygninger, vi opholder os i, har et optimalt indeklima, så ubehagelige gener og påvirkning af helbredet og arbejdsevnen reduceres mest muligt.

De arbejdspladser, institutioner, indkøbscentre og andre typer bygninger, der har gjort fokuserede tiltag for et bedre indeklima, har høstet markante fordele deraf – både kvantitative og kvalitative. De målbare gevinster er fx reduceret sygefravær og øget effektivitet, og de mere bløde gevinster er bedre trivsel, større arbejdsglæde og et bedre ry og omdømme som arbejdsplads.

Hvad kan vi selv gøre for at få et bedre indeklima?
Vi har alle sammen vores vaner – gode som dårlige. Nogle elsker åbne vinduer, mens andre helst lukker både vinduer og døre. Nogle foretrækker varme, mens andre har det bedst i let afkølede rum. Alle disse parametre påvirker indeklimaet i forskellige retninger, og det er derfor en god idé at finde frem til et indeklima, der tilfredsstiller flest muligt.

Rengøring er et meget vigtigt element at fokusere på i jagten på godt indeklima. Støv og snavs kan fremkalde ubehag, allergier og endda lugtgener, og regelmæssig og effektiv rengøring er derfor alfa og omega for at optimere jeres indeklima.

De fleste bygninger har i dag installationer, der regulerer indeklimaet på den ene eller anden måde, fx varme, ventilation, køling, solafskærmning og lignende. Disse systemer kræver regelmæssig vedligeholdelse i form af service og evt. reparation, men især ventilations-systemerne kan drift-personalet med fordel vedligeholde i det daglige. Det er typisk opgaver som udskiftning af filtre, rengøring af riste, spjæld m.m.

Arssarnerit tilbyder fordelagtige serviceaftaler, og kan også varetage den regelmæssige drift af jeres systemer for optimalt udbytte. For mere information om serviceaftaler, kontakt os på tlf. 322111.

Forbedring af indeklima med automatisering af installationer
Når alle egne rutiner og vaner er optimeret, og alle installationer (varme, ventilation, køling, lys, solafskærmning m.m.) kører optimalt hver for sig, er det oplagt at se på de muligheder, bygningsautomatik giver for bedre indeklima. En af de udfordringer, vi oftest støder på hos nye kunder, er uoverensstemmelse mellem varme og køling, dvs. når det ene anlæg prøver at varme, mens det andet prøver at køle. Dette giver temperatursvingninger, der påvirker jeres indeklima i negativ retning, men også ressourcespild. Det har vi hos Arssarnerit en løsning på i form af bygningsautomatik.

Bygningsautomatik er en slags fælleshjerne, der binder alle installationer sammen, og giver mange fordele:

  • Bedre indeklima
  • Reduceret energispild
  • Lavere driftsomkostninger
  • Større indsigt i energiforbruget

Vi har stor erfaring med løsninger til forbedring af indeklima
Vores specialister går i tæt dialog med jer for at finde frem til den bedste individuelle løsning til forbedring af indeklima. Vi fokuserer altid på at finde det bedste kompromis mellem funktionskrav, budgetrammer og integration med andre systemer.

Vil du vide mere om, hvordan Arssarnerit kan imødekomme jeres behov og udfordringer med løsninger målrettet bedre indeklima, skal du endelig kontakte os på tlf. 322111. Vores medarbejdere står klar til at rådgive dig om, hvilken løsning der passer bedst til jeres behov.