Den rigtige løsning til energioptimering af ældre bygninger

Typiske udfordringer ved energioptimering
De fleste ældre bygninger har gennem tiden fået lavet tiltag til energioptimering med nye installationer som fx varmeanlæg, elinstallationer og sikkerhedssystemer. Mange har også fået installeret eller opgraderet deres ventilation, så der er en helhedsløsning til HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) og nogle er endda moderniseret med vedvarende energikilder i form af fx solceller og varmepumper.

Der, hvor mange oplever udfordringer, er, når disse systemer ikke kun skal fungere optimalt hver for sig, men i langt højere grad skal arbejde sammen om energioptimering, indeklimaforbedringer og driftsbesparelser. Med stand alone-systemer er der en helt naturlig grænse for optimering, da det ene system ikke ved, hvad det andet system gør.

Gevinster ved energioptimering
Næsten alle typer bygninger kan med fordel få analyseret mulighederne for energioptimering, da det er vores erfaring, at der altid er gevinster at hente. Arssarnerit rådgiver om og implementerer energioptimering i kontorbygninger, skoler, institutioner, proces- og produktionsanlæg m. fl.

Hos Arssarnerit er rådgivning et centralt element, når vi hjælper samarbejdspartnere og kunder med energioptimering af installationer. Vi har kompetencer på alle områder fra lavpraktiske løsninger med opsætning af LED-lyskilder til samlede intelligente BMS-løsninger, der styrer, overvåger og opsamler forbrugsdata fra tekniske installationer og kan integreres med sikkerhedssystemer.

Står I over for en energioptimering, så tag kontakt til Arsarnerit for en præsentation af mulighederne i jeres projekt.

Effektiv proces letter projektet
Alle bygninger er forskellige, og dertil gør individuelle brugsmønstre, at vi aldrig tænker standardløsninger. Gennem tiden har vi opbygget en stor erfaring i energioptimering og ved, hvad der virker, så vi nemt kan sammensætte en optimal løsning til jer.

For at gøre jeres projekt med energioptimering så nemt og overskueligt som muligt, arbejder vi ud fra en 4-trins proces som beskrevet herunder:

  • Energi-analyse og vurdering: Dataindsamling, kortlægning af energiforbrug, sammenligning med benchmark, behovsvurdering, screening af potentiale for besparelse
  • Beregninger og løsningsforslag: Energianalyse og målinger, løsningsmodel for optimal energioptimering med energiberegning, projektering og tilbud, godkendelse i relation til energitilskud
  • Implementering og uddannelse: Udførelse af projekt, energiovervågning opsættes, anlæg sættes i drift, overlevering af dokumentation, instruktion af drift-personale
  • Sikring af løbende besparelser: Serviceaftale, automatisk overvågning af energiforbrug, herunder log/alarmer

Vil du vide mere om, hvordan Arssarnerit kan imødekomme jeres behov og udfordringer med løsninger til intelligent lysstyring og dagslysregulering, skal du endelig kontakte os på tlf. 322111. Vores medarbejdere står klar til at rådgive dig om, hvilken løsning, der passer bedst til dit behov.