Én leverandør til alle tekniske entrepriser

Arssarnerit har sikret kvaliteten i tekniske entrepriser siden 1976
Arssarnerit er en af Grønlands største leverandør af tekniske entrepriser, og virksomhedens rødder går helt tilbage til 1976. Allerede dengang var en af grundstenene for virksomheden netop tekniske entrepriser, og det faglige fundament er derfor meget stærkt.

Vores store erfaring kombineret med en løbende fornyelse af viden, kommer jer til gode i form af høj kvalitet, levering til tiden og punktlig koordinering og opfølgning. Når Arssarnerit laver tekniske entrepriser løser vi så mange af de faglige discipliner som muligt in-house og øvrige discipliner med betroede samarbejdspartnere.

På rådgivningssiden har vi god erfaring med at bringe vores store viden i spil tidligt i processen, i form af konstruktiv sparring allerede på idéstadiet. Det giver jer et markant bedre udbytte af projektet gennem opnåelse af nye synergier, sikre bygbarhed og de rigtige løsninger til jeres behov, samt optimering af leverancer, tid og kompatibilitet mellem tekniske enheder og leverancer.

Sublim projektledelse er kernen i tekniske entrepriser
Hos Arssarnerit har vi i Entrepriseafdelingen en stor, velanset og erfaren medarbejderskare, der kun laver tekniske entrepriser. Vores erfarne projektledere, formænd og teknikere, der arbejder med tekniske entrepriser, stiller altid høje krav til udførelsen af opgaver og kundens tilfredshed.

Vi arbejder målrettet med at optimere styringen af alle tekniske entrepriser gennem vores interne projektlederuddannelse og vedvarende procesforbedringer. Gennem detaljeret planlægning, effektiv projektstyring og løbende kvalitetskontrol sikres vores kunder en løsning af projekter til den aftalte tid og pris.

I alle byggeprojekter og tekniske entrepriser er der opsat stramme deadlines, og det overholder vi altid. Vores projektfolk analyserer alle elementer i projektet, og laver derfra den optimale arbejdsproces. Dermed ved alle parter i projektet hvor og hvornår de skal udføre deres del, så de bidrager bedst muligt til flow, kvalitet og overholdelse af deadline.

Den samlede tekniske ekspertise sikres gennem viden om de nyeste teknologier og installationer samt løbende uddannelse af vores medarbejdere på alle niveauer.

Elementerne i tekniske entrepriser og fagentrepriser
Gennem tiden har vi oparbejdet stor erfaring med alle former for fag- stor- og teknikentrepriser – store såvel som små. Herunder er nogle eksempler på de typer af og elementer i fagentreprise og teknikentreprise Arssarnerit løser:

  • Fag-, stor- og tværfaglige teknikentrepriser med tidlig involvering og/eller partnering
  • Sparring omkring projektets udfordringer, skarpe kanter, løsninger, workflow samt optimering af tid mv.
  • El, adgangskontrol (ADK), netværk (IT & Tele), brand (ABA)/sikring (AIA), CTS og meget mere
  • Optimal planlægning af byggeprocessen
  • Koordinering af egenproduktion, underentreprenører og leverandører.
  • Udarbejdelse af plan for anbefalet vedligeholdelse af installationer

Vores kompetencer og lange erfaring med fagentreprise kommer dig til gode
Vores entreprisespecialister går i tæt dialog med bygherre, developere, hovedentreprenører, totalentreprenører, arkitekter og ingeniører for at finde frem til den bedste individuelle løsning omkring de tekniske entrepriser. Vi fokuserer altid på at finde det bedste kompromis mellem økonomi og kvalitet, og styrer ethvert projekt lige efter planen i tæt dialog med kunden.

Vil du vide mere om, hvordan Arssarnerit Entreprise kan imødekomme jeres behov og udfordringer med tekniske entrepriser skal du endelig kontakte os på telefon 322111. Vores medarbejdere står klar til dialog og rådgivning om, hvilken løsning der passer bedst til jeres behov.